Roemte! un Enne Jans Heerd

Roemte

Een nieuwe stichting die ondernemende sociale, culturele en maatschappelijke initiatieven helpt bij het vinden van passende huisvesting en bij het uitwerken van plannen. De voorbereidingen voor Roemte zijn in volle gang. De stichting is ontstaan vanuit de ideeën en projecten voor Toukomst.

Roemte: geeft Groningen de ruimte.

Initiatieven verder helpen

Veel maatschappelijke initiatieven in de provincie Groningen zoeken naar een plek waar ze hun project kunnen starten, bijvoorbeeld in (leegstaand) erfgoed. Het is voor hen in de startfase vaak moeilijk om geld bij de bank te lenen. Roemte gaat deze initiatieven verder helpen met een lening. De stichting ondersteunt bij praktische vragen over vastgoed, erfgoed, financiën en projectontwikkeling en verwijst initiatiefnemers als dat nodig is door. Roemte kan panden aankopen en exploiteren. Initiatiefnemers kunnen een deel van de panden huren.

Start voorjaar 2022

In Roemte zijn een aantal Toukomstprojecten ondergebracht. Samen met de initiatiefnemers van deze projecten werken we Roemte verder uit. We zijn bezig met het inrichting van de stichting. Het is de bedoeling dat Roemte nog dit voorjaar start.