Initiatiefnemers van het Toukomstproject Touripedia staan in het Groninger Landschap over hun laptop heen gebogen

Toukomst gaat over beter wonen, leven en werken in Groningen. Over grote, vernieuwende, creatieve en slimme ideeën. Eigenzinnige ideeën. Ideeën die soms net wat anders zijn dan waarmee overheden normaal gesproken komen. Ze zijn massaal ingestuurd en gebundeld tot grote projecten voor de toekomst van Groningen. Inmiddels is een groot deel van de projecten goedgekeurd. Benieuwd welke dit zijn? Je vindt ze onder Toukomstprojecten.

Waarom Toukomst?

Toukomst is een initiatief van Nationaal Programma Groningen. Dit programma gaat over beter wonen, leven en werken in Groningen. Over grote, vernieuwende, creatieve projecten. Projecten die het normale werk van overheden doorkruisen. Met Toukomst bouwen we met elkaar aan de toekomst van onze provincie: door het versterken van de leefomgeving, een krachtige economie, toekomstbestendige gemeenten, een gezondere natuur, banen die passen bij de regionale economie en nog veel meer. Voor het Groningen van jou. En van jouw familie, vrienden en collega’s.

Ons doel? Dat we met elkaar over een paar jaar kunnen zeggen dat het wonen, leven en werken in onze provincie écht is verbeterd!

Hoe zijn de Toukomstprojecten ontstaan?

We zijn in 2020 samen met West 8 (ontwerpbureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur) gestart met een oproep aan Groningers om met ideeën te komen voor de toekomst van hun provincie. En hoe zij hier zelf aan willen bijdragen. We ontvingen hiervoor maar liefst 900 ideeën. Ruim 200 Groningers hebben deze ideeën tijdens bijeenkomsten gebundeld tot grote projecten. Hierna was het de beurt aan de inwoners van de provincie om deze ideeën te beoordelen. Dat is maar liefst 30.000 gebeurd. Ondertussen ontwikkelde West 8 het Toukomstbeeld. Dit is een visie van inwoners op de toekomst van Groningen in 2040 op basis van alle ingestuurde ideeën. Een uitgebreide terugblik op het eerste jaar lees je op Toukomst.nl.

Leden van het Toukomstteam

Toukomstpanel


Begin 2021 adviseerde het Toukomstpanel, dat bestond uit twintig Groningers, het bestuur van Nationaal Programma Groningen over de uit te voeren Toukomstprojecten én de beschikbare 100 miljoen euro. Het panel gebruikte hiervoor de beoordelingen, de 900 ideeën, eigen aandachtspunten, een onderzoek naar de haalbaarheid van de projecten en advies van deskundigen. Het eerste jaar Toukomst is op initiatief van het Toukomstpanel geëvalueerd door Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool. In het evaluatierapport lees je er meer over.

Programma Toukomst

We hebben het paneladvies verwerkt in het programma Toukomst, in juli 2021 heeft Provinciale Staten dit goedgekeurd en het gereserveerde geld beschikbaar gesteld. Sindsdien zijn we druk bezig om de projecten die we met elkaar uitgekozen hebben samen met initiatiefnemers uit te werken en uit te voeren. Omdat het om grote projecten voor Groningen gaat die iets blijvends creëren, voor onze provincie, duurt de uitvoering ervan vele jaren.

We zijn ervan overtuigd dat als Groningers in 2040 terugkijken op Toukomst ze zullen zeggen: ‘Dat kon minder…!’

Projecten die nog in voorbereiding zijn

Met de onderstaande projecten zijn initiatiefnemers nog druk bezig. Deze zijn nog niet voorgelegd aan het bestuur en staan daarom nog niet op deze website.