Sfeerbeeld van een jong meisje dat een oudere vrouw in een rolstoel duwt tijdens Noorderzon 2018 in Groningen.

Zorgprogramma

Zo lang mogelijk fijn en gezond thuis kunnen blijven wonen met goede zorg en begeleiding. Aan huis of via zorg op afstand. Als thuis wonen niet meer lukt, dan kunnen Groningers (net als thuis) veilig wonen in zorginstellingen die passen bij de levens- en zorgbehoefte.

Hier zetten het Rijk, zorginstellingen, zorgverzekeraars en Nationaal Coördinator Groningen zich met het Groninger Zorgakkoord voor in. Voor de regio Groningen in zijn geheel en voor het aardbevingsgebied in het bijzonder.

Zorgvoorzieningen behouden en zorg in eigen omgeving

Om ervoor te zorgen dat Groningers die zorg nodig hebben, kunnen wonen en leven in een veilige, geborgen omgeving, hebben bovenstaande partijen het zorgprogramma opgezet. Met de uitvoering van dit programma kunnen zorgvoorzieningen in dorpen behouden blijven en kan zorg zoveel mogelijk geleverd worden in de eigen omgeving. Er wordt geïnvesteerd in aardbevingsbestendige en levensloopbestendige zorggebouwen. Bij de ontwikkeling van deze gebouwen is aandacht voor duurzaamheid en voldoende groen in de omgeving; zo wordt bijgedragen aan de biodiversiteit, klimaatverbetering en leefbaarheid.

Een mooi voorbeeld is het creëren van een woonzorgvoorziening waar ouderenzorg en gehandicaptenzorg worden gecombineerd.

Jannie Nijlunsing, bestuurder van Stichting De Hoven: “Een mooi voorbeeld is het creëren van een woonzorgvoorziening in Appingedam, waar ouderenzorg (De Hoven) en gehandicaptenzorg (De Zijlen/’s Heeren Loo) worden gecombineerd. Hierdoor kunnen mensen met een verstandelijke beperking in de toekomst van betekenis zijn voor hun oudere buren, bijvoorbeeld door de boodschappen of de postbezorging te doen. En in het kader van de krapte op de arbeidsmarkt mogelijkheden creëren om gebruik te maken van elkaars scholingsaanbod en avond-, nacht- en weekenddiensten.” 

Zorggebouwen vernieuwen

Voor het totale zorgprogramma is een investering nodig van 331 miljoen euro. Daarvan wordt 40 miljoen euro ingebracht vanuit Nationaal Programma Groningen. De middelen vanuit het nationaal programma worden de komende jaren ingezet om binnen de zorggebouwen vernieuwingen in de zorg mogelijk te maken. In december 2019 is de aanvraag voor een bijdrage aan het zorgprogramma goedgekeurd door het bestuur.